2016 Kia Sorento Wheels and Tires

2016 Sorento EX AWD Wheels and Tires

 • 2016 Kia Sorento EX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2016 Kia Sorento EX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2016 Kia Sorento EX AWD Wheel and Tire Photo

2016 Sorento EX V6 AWD Wheels and Tires

 • 2016 Kia Sorento EX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2016 Kia Sorento EX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2016 Kia Sorento EX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2016 Kia Sorento EX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2016 Kia Sorento EX V6 AWD Wheel and Tire Photo

2016 Sorento L Wheels and Tires

 • 2016 Kia Sorento L Wheel and Tire Photo

2016 Sorento LX AWD Wheels and Tires

 • 2016 Kia Sorento LX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2016 Kia Sorento LX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2016 Kia Sorento LX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2016 Kia Sorento LX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2016 Kia Sorento LX AWD Wheel and Tire Photo

2016 Sorento LX V6 AWD Wheels and Tires

 • 2016 Kia Sorento LX V6 AWD Wheel and Tire Photo

2016 Sorento Limited AWD Wheels and Tires

 • 2016 Kia Sorento Limited AWD Wheel and Tire Photo

2016 Sorento SX V6 AWD Wheels and Tires

 • 2016 Kia Sorento SX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2016 Kia Sorento SX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2016 Kia Sorento SX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2016 Kia Sorento SX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2016 Kia Sorento SX V6 AWD Wheel and Tire Photo

Kia Sorento Wheels and Tires by Year