2008 Kia Sorento Wheels and Tires

2008 Sorento EX 4x4 Wheels and Tires

 • 2008 Kia Sorento EX 4x4 Wheel and Tire Photo
 • 2008 Kia Sorento EX 4x4 Wheel and Tire Photo
 • 2008 Kia Sorento EX 4x4 Wheel and Tire Photo
 • 2008 Kia Sorento EX 4x4 Wheel and Tire Photo

2008 Sorento LX Wheels and Tires

 • 2008 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2008 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2008 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2008 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2008 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2008 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo

2008 Sorento LX 4x4 Wheels and Tires

 • 2008 Kia Sorento LX 4x4 Wheel and Tire Photo

Kia Sorento Wheels and Tires by Year