2015 Kia Sorento Wheels and Tires

2015 Sorento EX Wheels and Tires

 • 2015 Kia Sorento EX Wheel and Tire Photo
 • 2015 Kia Sorento EX Wheel and Tire Photo

2015 Sorento EX AWD Wheels and Tires

 • 2015 Kia Sorento EX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2015 Kia Sorento EX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2015 Kia Sorento EX AWD Wheel and Tire Photo

2015 Sorento LX Wheels and Tires

 • 2015 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2015 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2015 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2015 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo

2015 Sorento LX AWD Wheels and Tires

 • 2015 Kia Sorento LX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2015 Kia Sorento LX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2015 Kia Sorento LX AWD Wheel and Tire Photo

2015 Sorento LX V6 Wheels and Tires

 • 2015 Kia Sorento LX V6 Wheel and Tire Photo

2015 Sorento Limited AWD Wheels and Tires

 • 2015 Kia Sorento Limited AWD Wheel and Tire Photo

2015 Sorento SX Wheels and Tires

 • 2015 Kia Sorento SX Wheel and Tire Photo

2015 Sorento SX AWD Wheels and Tires

 • 2015 Kia Sorento SX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2015 Kia Sorento SX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2015 Kia Sorento SX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2015 Kia Sorento SX AWD Wheel and Tire Photo

Kia Sorento Wheels and Tires by Year