2003 Kia Sorento Wheels and Tires

2003 Sorento EX Wheels and Tires

  • 2003 Kia Sorento EX Wheel and Tire Photo
  • 2003 Kia Sorento EX Wheel and Tire Photo

2003 Sorento EX 4WD Wheels and Tires

  • 2003 Kia Sorento EX 4WD Wheel and Tire Photo

2003 Sorento LX Wheels and Tires

  • 2003 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
  • 2003 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo

2003 Sorento LX 4WD Wheels and Tires

  • 2003 Kia Sorento LX 4WD Wheel and Tire Photo
  • 2003 Kia Sorento LX 4WD Wheel and Tire Photo
  • 2003 Kia Sorento LX 4WD Wheel and Tire Photo
  • 2003 Kia Sorento LX 4WD Wheel and Tire Photo

2003 Sorento Custom Wheels and Tires

Kia Sorento Wheels and Tires by Year