2004 Kia Sorento Wheels and Tires

2004 Sorento EX Wheels and Tires

  • 2004 Kia Sorento EX Wheel and Tire Photo
  • 2004 Kia Sorento EX Wheel and Tire Photo
  • 2004 Kia Sorento EX Wheel and Tire Photo

2004 Sorento EX 4WD Wheels and Tires

  • 2004 Kia Sorento EX 4WD Wheel and Tire Photo
  • 2004 Kia Sorento EX 4WD Wheel and Tire Photo

2004 Sorento LX Wheels and Tires

  • 2004 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
  • 2004 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
  • 2004 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
  • 2004 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo

Kia Sorento Wheels and Tires by Year