2012 Kia Sorento Wheels and Tires

2012 Sorento EX Wheels and Tires

 • 2012 Kia Sorento EX Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento EX Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento EX Wheel and Tire Photo

2012 Sorento EX AWD Wheels and Tires

 • 2012 Kia Sorento EX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento EX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento EX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento EX AWD Wheel and Tire Photo

2012 Sorento EX V6 Wheels and Tires

 • 2012 Kia Sorento EX V6 Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento EX V6 Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento EX V6 Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento EX V6 Wheel and Tire Photo

2012 Sorento EX V6 AWD Wheels and Tires

 • 2012 Kia Sorento EX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento EX V6 AWD Wheel and Tire Photo

2012 Sorento LX Wheels and Tires

 • 2012 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX Wheel and Tire Photo

2012 Sorento LX AWD Wheels and Tires

 • 2012 Kia Sorento LX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX AWD Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX AWD Wheel and Tire Photo

2012 Sorento LX V6 Wheels and Tires

 • 2012 Kia Sorento LX V6 Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX V6 Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX V6 Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX V6 Wheel and Tire Photo

2012 Sorento LX V6 AWD Wheels and Tires

 • 2012 Kia Sorento LX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento LX V6 AWD Wheel and Tire Photo

2012 Sorento SX V6 Wheels and Tires

 • 2012 Kia Sorento SX V6 Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento SX V6 Wheel and Tire Photo

2012 Sorento SX V6 AWD Wheels and Tires

 • 2012 Kia Sorento SX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento SX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento SX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento SX V6 AWD Wheel and Tire Photo
 • 2012 Kia Sorento SX V6 AWD Wheel and Tire Photo

Kia Sorento Wheels and Tires by Year