2009 Kia Spectra Wheels and Tires

2009 Spectra 5 SX Wagon Wheels and Tires

  • 2009 Kia Spectra 5 SX Wagon Wheel and Tire Photo
  • 2009 Kia Spectra 5 SX Wagon Wheel and Tire Photo

2009 Spectra EX Sedan Wheels and Tires

  • 2009 Kia Spectra EX Sedan Wheel and Tire Photo
  • 2009 Kia Spectra EX Sedan Wheel and Tire Photo

2009 Spectra Custom Wheels and Tires

Kia Spectra Wheels and Tires by Year