2008 Kia Spectra Wheels and Tires

2008 Spectra 5 SX Wagon Wheels and Tires

  • 2008 Kia Spectra 5 SX Wagon Wheel and Tire Photo
  • 2008 Kia Spectra 5 SX Wagon Wheel and Tire Photo
  • 2008 Kia Spectra 5 SX Wagon Wheel and Tire Photo

2008 Spectra EX Sedan Wheels and Tires

  • 2008 Kia Spectra EX Sedan Wheel and Tire Photo

2008 Spectra LX Sedan Wheels and Tires

  • 2008 Kia Spectra LX Sedan Wheel and Tire Photo
  • 2008 Kia Spectra LX Sedan Wheel and Tire Photo

Kia Spectra Wheels and Tires by Year