2011 Toyota RAV4 I4 Data, Info and Specs

2011 Toyota RAV4 I4 Data, Info and Specs

2011 Toyota RAV4 I4 Prices

Used RAV4 I4 Prices
Low Price: $13,322
Average Price: $19,697
High Price: $26,500
New RAV4 I4 Prices
Low Price: $18,687
Average Price: $24,515
High Price: $27,027
  • 2011 Toyota RAV4 I4 2.5 Liter DOHC 16-Valve Dual VVT-i 4 Cylinder Engine
  • 2011 Toyota RAV4 I4 2.5 Liter DOHC 16-Valve Dual VVT-i 4 Cylinder Engine
  • 2011 Toyota RAV4 I4 2.5 Liter DOHC 16-Valve Dual VVT-i 4 Cylinder Engine
  • 2.5 Liter DOHC 16-Valve Dual VVT-i 4 Cylinder
2011 Toyota RAV4 I4 4 Speed ECT-i Automatic Transmission
4 Speed ECT-i Automatic