Lamborghini Gallardo Engines

Lamborghini Gallardo 2014 Engines2014

 • 2014 Lamborghini Gallardo Engines
 • Available Engines:

  5.2 Liter DOHC 40-Valve VVT V10

Lamborghini Gallardo 2012 Engines2012

 • 2012 Lamborghini Gallardo Engines
 • Available Engines:

  5.2 Liter DOHC 40-Valve VVT V10

Lamborghini Gallardo 2011 Engines2011

 • 2011 Lamborghini Gallardo Engines
 • Available Engines:

  5.2 Liter DOHC 40-Valve VVT V10

  5.2 Liter Heffner Turbocharged DOHC 40-Valve VVT V10

Lamborghini Gallardo 2010 Engines2010

 • 2010 Lamborghini Gallardo Engines
 • Available Engines:

  5.2 Liter DOHC 40-Valve VVT V10

Lamborghini Gallardo 2009 Engines2009

 • 2009 Lamborghini Gallardo Engines
 • Available Engines:

  5.2 Liter DOHC 40-Valve VVT V10

Lamborghini Gallardo 2008 Engines2008

 • 2008 Lamborghini Gallardo Engines
 • Available Engines:

  5.0 Liter DOHC 40-Valve VVT V10

Lamborghini Gallardo 2007 Engines2007

 • 2007 Lamborghini Gallardo Engines
 • Available Engines:

  5.0 Liter DOHC 40-Valve VVT V10

Lamborghini Gallardo 2006 Engines2006

 • 2006 Lamborghini Gallardo Engines
 • Available Engines:

  5.0 Liter DOHC 40-Valve VVT V10

Lamborghini Gallardo 2005 Engines2005

 • 2005 Lamborghini Gallardo Engines
 • Available Engines:

  5.0 Liter DOHC 40-Valve VVT V10

Lamborghini Gallardo 2004 Engines2004

 • 2004 Lamborghini Gallardo Engines
 • Available Engines:

  5.0 Liter DOHC 40-Valve VVT V10