Isuzu Trooper Engines

Isuzu Trooper 2002 Engines2002

 • 2002 Isuzu Trooper Engines
 • Available Engines:

  3.5 Liter DOHC 24-Valve V6

Isuzu Trooper 2001 Engines2001

 • 2001 Isuzu Trooper Engines
 • Available Engines:

  3.5 Liter DOHC 24-Valve V6

Isuzu Trooper 2000 Engines2000

 • 2000 Isuzu Trooper Engines
 • Available Engines:

  3.5 Liter DOHC 24-Valve V6

Isuzu Trooper 1998 Engines1998

 • 1998 Isuzu Trooper Engines
 • Available Engines:

  3.5 Liter DOHC 24-Valve V6