Hyundai Sonata Hybrid Engines

Hyundai Sonata Hybrid 2016 Engines2016

  • 2016 Hyundai Sonata Hybrid Engines
  • Available Engines:

    2.0 Liter GDI DOHC 16-Valve D-CVVT 4 Cylinder Gasoline/Electric Hybrid

Hyundai Sonata Hybrid 2015 Engines2015

  • 2015 Hyundai Sonata Hybrid Engines
  • Available Engines:

    2.4 Liter Atkinson Cycle DOHC 16-Valve D-CVVT 4 Cylinder Gasoline/Electric Hybrid