Hyundai Santa Fe Sport Engines

Hyundai Santa Fe Sport 2017 Engines2017

 • 2017 Hyundai Santa Fe Sport Engines
 • Available Engines:

  2.0 Liter GDI Turbocharged DOHC 16-Valve D-CVVT 4 Cylinder

  2.4 Liter GDI DOHC 16-Valve D-CVVT 4 Cylinder

Hyundai Santa Fe Sport 2016 Engines2016

 • 2016 Hyundai Santa Fe Sport Engines
 • Available Engines:

  2.0 Liter GDI Turbocharged DOHC 16-Valve D-CVVT 4 Cylinder

  2.4 Liter GDI DOHC 16-Valve D-CVVT 4 Cylinder

Hyundai Santa Fe Sport 2015 Engines2015

 • 2015 Hyundai Santa Fe Sport Engines
 • Available Engines:

  2.0 Liter GDI Turbocharged DOHC 16-Valve D-CVVT 4 Cylinder

  2.4 Liter GDI DOHC 16-Valve D-CVVT 4 Cylinder

Hyundai Santa Fe Sport 2014 Engines2014

 • 2014 Hyundai Santa Fe Sport Engines
 • Available Engines:

  2.0 Liter GDI Turbocharged DOHC 16-Valve CVVT 4 Cylinder

  2.4 Liter GDI DOHC 16-Valve CVVT 4 Cylinder