2007 Dodge Ram 1500 SXT Regular Cab Data, Info and Specs

2007 Dodge Ram 1500 SXT Regular Cab Data, Info and Specs

2007 Dodge Ram 1500 SXT Regular Cab Prices

Used Ram 1500 SXT Regular Cab Prices
Low Price: $10,000
Average Price: $13,566
High Price: $15,995
New Ram 1500 SXT Regular Cab Prices
Low Price: N/A
Average Price: N/A
High Price: N/A
Transmission N/A
4 Speed Automatic
2007 Dodge Ram 1500 SXT Regular Cab 6 Speed Manual Transmission
6 Speed Manual