2010 Dodge Ram 3500 Laramie Mega Cab 4x4 Dually Dark Slate Dashboard Photo #73246518