2015 Chevrolet Malibu LTZ Data, Info and Specs

2015 Chevrolet Malibu LTZ Data, Info and Specs

2015 Chevrolet Malibu LTZ Prices

Used Malibu LTZ Prices
Low Price: $19,986
Average Price: $20,493
High Price: $21,000
New Malibu LTZ Prices
Low Price: $27,401
Average Price: $31,843
High Price: $36,220
  • 2.0 Liter SIDI Turbocharged DOHC 16-Valve VVT 4 Cylinder
  • 2015 Chevrolet Malibu LTZ 2.5 Liter DI DOHC 16-Valve ECOTEC 4 Cylinder Engine
  • 2.5 Liter DI DOHC 16-Valve ECOTEC 4 Cylinder