White Platinum 2017 Ford Fusion Gallery

White Platinum 2017 Fusion Hybrid SE

White Platinum 2017 Fusion Platinum

White Platinum 2017 Fusion Titanium

White Platinum 2017 Fusion Titanium AWD