2011 MV-1 DX Engine - 4.6 Liter SOHC 16-Valve V8 Photo #9

 2011 MV-1 DX Engine - 4.6 Liter SOHC 16-Valve V8