2021 GLA 250 Polar White Photo #2

 2021 GLA 250 Polar White