Porsche 914 Data, Info and Specs

Porsche 914 1975 Data, Info and Specs
1975 Porsche 914 Sub Models
1975 Porsche 914 Engines


1975 Porsche 914 Transmissions
Porsche 914 1974 Data, Info and Specs
1974 Porsche 914 Sub Models
2.0
1974 Porsche 914 Engines
2.0 Liter OHV 8-Valve Air-Cooled Flat 4 Cylinder

1974 Porsche 914 Transmissions
4 Speed Manual
Porsche 914 1973 Data, Info and Specs
1973 Porsche 914 Sub Models
Standard Model
1973 Porsche 914 Engines
2.0 Liter OHV 8-Valve Flat 4 Cylinder

1973 Porsche 914 Transmissions
5 Speed Manual
Porsche 914 1972 Data, Info and Specs
1972 Porsche 914 Sub Models
Standard Model
1972 Porsche 914 Engines
2.0 Liter OHV 8-Valve Flat 4 Cylinder

1972 Porsche 914 Transmissions
5 Speed Manual
Porsche 914 1971 Data, Info and Specs
1971 Porsche 914 Sub Models
Standard Model
1971 Porsche 914 Engines
1.7 Liter OHV 8-Valve Flat 4 Cylinder

1971 Porsche 914 Transmissions
5 Speed Manual