2013 Kia Sorento Colors

Available Sub Models:
LX
LX AWD
LX V6 AWD

Baltic Blue

2013 Kia Sorento Baltic Blue
2013 Kia Sorento Baltic Blue
Available Sub Models:
EX
EX AWD
EX V6 AWD
LX
LX AWD
LX V6
LX V6 AWD
SX V6 AWD

Bright Silver

2013 Kia Sorento Bright Silver
2013 Kia Sorento Bright Silver
Available Sub Models:
EX
EX AWD
EX V6
LX
LX AWD
LX V6
LX V6 AWD
SX V6
SX V6 AWD

Dark Cherry

2013 Kia Sorento Dark Cherry
2013 Kia Sorento Dark Cherry
Available Sub Models:
EX AWD
EX V6
EX V6 AWD
LX
LX AWD
LX V6
LX V6 AWD
SX V6
SX V6 AWD

Ebony Black

2013 Kia Sorento Ebony Black
2013 Kia Sorento Ebony Black
Available Sub Models:
EX
EX AWD
EX V6 AWD
LX V6

Metal Bronze

2013 Kia Sorento Metal Bronze
2013 Kia Sorento Metal Bronze
Available Sub Models:
LX
LX AWD
LX V6

Satin Metal

2013 Kia Sorento Satin Metal
2013 Kia Sorento Satin Metal
Available Sub Models:
EX AWD
EX V6
LX
LX AWD
LX V6
LX V6 AWD
SX V6
SX V6 AWD

Snow White Pearl

2013 Kia Sorento Snow White Pearl
2013 Kia Sorento Snow White Pearl
Available Sub Models:
EX
EX AWD
EX V6 AWD
LX
LX AWD
LX V6
LX V6 AWD
SX V6
SX V6 AWD

Titanium Silver

2013 Kia Sorento Titanium Silver
2013 Kia Sorento Titanium Silver
Available Sub Models:
EX AWD
EX V6
EX V6 AWD
LX
LX AWD
LX V6
LX V6 AWD

Tuscan Olive

2013 Kia Sorento Tuscan Olive
2013 Kia Sorento Tuscan Olive