2011 Ford Fusion Colors

Available Sub Models:
SE
SE V6
SEL
SEL V6
SEL V6 AWD
Sport

Blue Flame Metallic

2011 Ford Fusion Blue Flame Metallic
2011 Ford Fusion Blue Flame Metallic
Available Sub Models:
S
SE
SE V6
SEL
SEL V6
SEL V6 AWD

Bordeaux Reserve Metallic

2011 Ford Fusion Bordeaux Reserve Metallic
2011 Ford Fusion Bordeaux Reserve Metallic
Available Sub Models:
Hybrid
S
SE
SE V6
SEL
SEL V6
SEL V6 AWD
Sport
Sport AWD

Ingot Silver Metallic

2011 Ford Fusion Ingot Silver Metallic
2011 Ford Fusion Ingot Silver Metallic
Available Sub Models:
Hybrid

Light Ice Blue Metallic

2011 Ford Fusion Light Ice Blue Metallic
2011 Ford Fusion Light Ice Blue Metallic
Available Sub Models:
Hybrid
S
SE
SE V6
SEL
SEL V6
SEL V6 AWD
Sport
Sport AWD

Red Candy Metallic

2011 Ford Fusion Red Candy Metallic
2011 Ford Fusion Red Candy Metallic
Available Sub Models:
Hybrid
SE
SE V6
SEL
SEL V6
SEL V6 AWD

Steel Blue Metallic

2011 Ford Fusion Steel Blue Metallic
2011 Ford Fusion Steel Blue Metallic
Available Sub Models:
Hybrid
SE
SE V6
SEL
SEL V6
SEL V6 AWD

Sterling Grey Metallic

2011 Ford Fusion Sterling Grey Metallic
2011 Ford Fusion Sterling Grey Metallic
Available Sub Models:
Hybrid
S
SE
SE V6
SEL
SEL V6
SEL V6 AWD
Sport
Sport AWD

Tuxedo Black Metallic

2011 Ford Fusion Tuxedo Black Metallic
2011 Ford Fusion Tuxedo Black Metallic
Available Sub Models:
Hybrid
SE
SE V6
SEL
SEL V6
SEL V6 AWD
Sport
Sport AWD

White Platinum Tri-Coat

2011 Ford Fusion White Platinum Tri-Coat
2011 Ford Fusion White Platinum Tri-Coat
Available Sub Models:
S
SE
SE V6
SEL
SEL V6
SEL V6 AWD
Sport

White Suede

2011 Ford Fusion White Suede
2011 Ford Fusion White Suede